Εκπαίδευση για Φροντιστές

Το Physionet24 παρέχει υποστήριξη όχι μόνο στους ασθενείς μας αλλά και στους φροντιστές τους. Οι φροντιστές των ασθενών μπορεί να είναι συγγενικά πρόσωπα ή επαγγελματίες υγείας νοσοκόμοι ή νοσηλευτές και καλούνται σε πολλές περιπτώσεις ασθενών να υποστηρίξουν ασθενείς με μέτριες, βαριές αναπηρίες, περιπατητικούς ή σε χρόνια κατάκλιση, πλήρως εξαρτημένους από την βοήθεια των φροντιστών τους.…

Αξιολόγηση Ασφάλειας Κατοικίας

Το Physionet24 προσφέρει αξιολόγηση της ασφάλειας των ηλικιωμένων στην καθημερινή τους ζωή στο σπίτι ως μέρος των επισκέψεών μας. Από τον εντοπισμό των κινδύνων πτώσης μέχρι την αξιολόγηση της καταλληλότητας του εξοπλισμού και των βοηθημάτων, προσπαθούμε να κάνουμε το περιβάλλον του σπιτιού σας όσο το δυνατόν πιο ασφαλές και ευνοϊκό για την ευεξία και την…